Pháp Âm

Tổng hợp những bài giảng, pháp âm, pháp thoại, thuyết pháp mới được chia thành những chủ đề rõ ràng với dạng MP3

Phật học Thường thức – Chùa Hoằng Pháp thực hiện

02/10/2021 22:31 112

Phật học Thường thức – Chùa Hoằng Pháp thực hiện (33video). Nếu có cơ duyên nghe được những bài pháp này, mong quý Phật Tử hoan hỷ chia sẻ cho nhiều người cùng nghe hơn. Mong quý phật tử thanh tịnh thân tâm, một lòng hướng về cửa Phật. Nguyện đem công đức này Hướng […]

Ánh Sáng Phật Pháp MP3 – Chùa Hoằng Pháp thực hiện

11/09/2021 20:51 72

Ánh Sáng Phật Pháp MP3 – Chùa Hoằng Pháp thực hiện (Tổng video – 66) Nếu có cơ duyên nghe được những bài pháp này, mong quý Phật Tử hoan hỷ chia sẻ cho nhiều người cùng nghe hơn. Mong quý phật tử thanh tịnh thân tâm, một lòng hướng về cửa Phật. Nguyện đem […]

Phật Pháp Nhiệm Mầu MP3 – Chùa Hoằng Pháp thực hiện

11/09/2021 20:36 207

Phật Pháp Nhiệm Mầu MP3 – Chùa Hoằng Pháp thực hiện (Bao gồm 39 Video) Nếu có cơ duyên nghe được những bài pháp này, mong quý Phật Tử hoan hỷ chia sẻ cho nhiều người cùng nghe hơn. Mong quý phật tử thanh tịnh thân tâm, một lòng hướng về cửa Phật. Nguyện đem công […]