Kinh về đạo đức

Kinh về đạo đức – Đây là một trong số những nội dung trong cuốn sách kinh phật cho người tại gia – do Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM soạn dịch. Mong người đọc trì tụng, vững tiến trên con đường tu học và rèn luyện đạo đức sống đúng theo tinh thần Phật Giáo.

Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả. Đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật Đạo.

KINH PHƯỚC THẾ GIAN – BỘ KINH THỨ 12

28/09/2021 00:27 155

KINH PHƯỚC THẾ GIAN  *** Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, đức Phật du hóa tại Ko-sam-bī, vườn Gho-si-tā. Một buổi chiều nọ, có vị tôn giả Mahā Cunda, sau khi xuất thiền, đi đến chỗ Phật, cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên, thỉnh Phật giảng dạy về hai loại phước, […]

KINH CHUYỂN HOÁ NGHIỆP CHƯỚNG – BỘ KINH THỨ 11

28/09/2021 00:22 120

GIÁP MẶT KẺ SÁT NHÂN Tôi nghe như vầy. Khi đức Thế Tôn sống tại Kỳ Viên, nước Kosala dưới sự trị vì của Ba-tư-nặc bị nạn cướp giết của tên sát nhân Vòng Hoa Tay Người, thợ săn vấy máu, sát hại, hung tàn, không chút tình thương đối với con người. Vì nạn giết hại […]

KINH NGHIỆP TẠO SAI BIỆT – BỘ KINH THỨ 10

28/09/2021 00:12 85

Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, đức Phật ở tại rừng Ic-cha-nan-kal, nhiều Bà-la-môn giàu và nổi tiếng như là Can-ki, Ja-nus-so-ni, Pok-khara-sati và Ta-ruk-kha cũng cùng có mặt. Đang khi tản bộ, có hai thanh niên tên Va-set-tha và Bha-rad-vaj thảo luận sôi nổi về “Bà-la-môn?” Anh Bha-rad-vaj có quan điểm rằng: […]

KINH ĐỊNH LUẬT NGHIỆP – BỘ KINH THỨ 9

28/09/2021 00:08 62

CHỦ NHÂN CỦA NGHIỆP Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, đức Phật ở tại tịnh xá Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng, có một thanh niên tên là Subha thăm viếng, chào hỏi, đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên rồi bạch Phật rằng: […]

KINH PHÂN BIỆT NGHIỆP BÁO – BỘ KINH THỨ 8

27/09/2021 23:52 69

KINH PHÂN BIỆT NGHIỆP BÁO  *** LÀM CHỦ GIÁC QUAN Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, tại chùa Kỳ Viên, thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng, đức Phật cho gọi tôn giả A-nan tập họp Tăng đoàn và dạy như sau: Này các đệ […]

KINH SOI GƯƠNG NHÂN CÁCH – BỘ KINH THỨ 7

26/09/2021 23:16 180

THỈNH NGUYỆN SOI SÁNG Tôi nghe như vầy, có một thuở nọ, ngài Mục-kiền-liên đang sống với người thuộc dòng Bhagga trong vườn Lộc Uyển, rừng Bhe-sa-kăm. Có một hôm nọ, ngài Mục-kiền-liên gọi các Tỳ-kheo và dạy như sau: – Thưa các hiền giả, nếu có Tỳ-kheo muốn thỉnh nguyện rằng: “Mong các tôn giả góp […]

KINH LỜI VÀNG PHẬT DẠY – BỘ KINH THỨ 6

26/09/2021 23:13 56

I. PHẨM SONG ĐỐI (Yamaka-vagga) 1-2. Ý làm chủ hành vi tạo tác Ý dẫn đầu, thiện ác tạo ra Nếu dùng tâm ý ác tà Nói năng, hành động khổ sa vào mình. Như xe chở lăn nhanh theo bánh; Bánh đi đâu, xe đến liền theo Mỗi khi tâm thiện đã gieo Quả lành […]

KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC – BỘ KINH THỨ 5

25/09/2021 18:27 53

5. KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC  *** TU SAI PHƯƠNG PHÁP Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, tại chùa Kim Sư, thuộc thành Vương Xá, có ông Thuần-đà đến đảnh lễ Phật. Nhân đó, đức Phật ôn tồn hỏi ông: “Hiện ông ưa thích pháp tu tập nào, của các Sa-môn hay Bà-la-môn?” […]

PHẬT NÓI KINH TÁM ĐIỀU TRAI GIỚI – BỘ KINH THỨ 4

25/09/2021 18:18 46

4. PHẬT NÓI KINH TÁM ĐIỀU TRAI GIỚI *** BA LOẠI TRAI GIỚI Tôi nghe như vầy. Một thời đức Phật ở điện Thừa Tướng, thuộc thành Xá-vệ, mẹ quan Thừa Tướng là bà Duy-da và các con dâu đến thăm viếng Ngài. Sau khi lễ Phật, họ ngồi một bên, thỉnh Phật tuyên thuyết các […]

KINH MƯỜI NGHIỆP THIỆN – BỘ KINH THỨ 3

25/09/2021 17:49 44

NGHIỆP DO TÂM TẠO Tôi nghe như vầy. Một thời đức Phật ở tại Long cung là Ta-kiệt-la. Có mặt với Phật, còn có tám ngàn Tỳ-kheo xuất chúng và ba mươi hai ngàn đại Bồ-tát. Tại Hội chúng này, đức Phật đã dạy về tâm tạo nghiệp và mười nghiệp thiện tuần tự như […]

BỘ KINH THỨ 2 – KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG

20/09/2021 21:37 88

Tôi nghe như vầy. Một thời đức Phật ở chùa Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào sáng hôm nọ, ông Cấp Cô Độc cùng với năm trăm cư sĩ thuần thành viếng thăm, đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất, rồi ngồi một bên. Ngài Xá-lợi-phất dùng nhiều phương tiện, […]

BỘ KINH THỨ 1 – KINH TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT

20/09/2021 21:32 90

BỒ-TÁT GIÁNG THẾ   [Những điều sau đây là lời tự truyện  của chính đức Phật về cuộc đời ngài,  được ghi lại trong kinh điển Pali. Làm đệ  tử Phật cần nên ghi nhớ, tôn thờ chớ quên.  Đức Phật sinh vào ngày Rằm tháng 4,  năm 624 trước Tây lịch. Cha đức Phật  là […]