Kinh về gia đình, xã hội và chính trị

KINH TRÁNH XA CÁNH CỬA BẠI VONG – BỘ KINH THỨ 15

33

15. KINH TRÁNH XA CÁNH CỬA BẠI VONG

***

: KINH TRÁNH XA CÁNH CỬA BẠI VONG – BỘ KINH THỨ 15

Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên, thuộc thành Xá-vệ, do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào khuya hôm ấy, có một vị thiên, thân thể phát quang, cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên, rồi thưa Phật rằng:       O

     Con xin hỏi Thế Tôn

     Đâu là cửa bại vong

     Mà mọi người nên tránh

     Nhờ đó sống an vui.

Vì thương trời người, đức Phật ân cần, tuần tự phân tích mười hai cánh cửa dẫn đến bại vong của kiếp sống người, rồi khuyên mọi người hãy nên xa lánh, để được bình an.

Bại vong thứ nhất là:

     Thành công và bại vong

     Không có gì khó hiểu.

     Thích chính pháp: Thành công.

     Ghét chánh pháp: Bại vong.    O

     Bại vong thứ hai là:

     Ai thích kẻ xấu ác

     Không quý trọng người hiền

     Thích thú điều bất thiện

     Là cửa vào bại vong.       O

     Bại vong thứ ba là:

     Người ham ăn, thích ngủ

     Ham đông vui, thụ động

     Lười biếng và nóng giận

     Là cửa vào bại vong.     O

     Bại vong thứ tư là:

     Kẻ đối với mẹ cha

: KINH SỐNG TRONG HÒA HỢP – BỘ KINH THỨ 20

     Không tận tâm phụng dưỡng

     Không hiếu kính, giúp đỡ

     Là cửa vào bại vong.        O

     Bại vong thứ năm là:

     Ai có tính gian dối,

     Lừa gạt bậc chân tu

     Không thật với mọi người

     Là cửa vào bại vong.       O

     Bại vong thứ sáu là:

     Người giàu, đầy tài sản

     Chỉ biết hưởng một mình

     Không quan tâm, giúp người

     Là cửa vào bại vong.        O

     Bại vong thứ bảy là:

     Người tự hào chủng tộc

     Tài sản và quyền uy

     Cao ngạo, khinh rẻ người

     Là cửa vào bại vong.      O

     Bại vong thứ tám là:

     Kẻ mê người khác phái,

     Ma túy, rượu, cờ bạc,

     Tiêu xài quá hoang phí

     Là cửa vào bại vong.     O

     Bại vong thứ chín là:

     Vướng vào thú ăn chơi

: KINH BẢY LOẠI VỢ – BỘ KINH THỨ 16

     Ăn ngủ kẻ bán thân

     Ngoại tình, không chung thủy

     Là cửa vào bại vong.   O

     Bại vong thứ mười là:

     Người tuổi tác đã cao

     Cưới người tuổi con mình

     Thường ghen, sầu, khó ngủ

     Là cửa vào bại vong.   O

     Bại vong mười một là:

     Bất luận nam hay nữ

     Nghiện ngập, không tiết kiệm

     Bám ô dù, quyền thế

     Là cửa vào bại vong.    O

     Bại vong mười hai là:

     Tài sản ít, dục nhiều

     Sống bất lương, không đạo

     Tham quyền, thích cai trị

     Là cửa vào bại vong.      O

Sau khi giải thích mười hai bại vong, đức Phật khích lệ bằng bài kệ sau:

     Người trí khéo quán sát

     Mười hai bại vong này

     Sống tốt với chánh kiến

     Được hạnh phúc đời đời.    O

Nghe Phật dạy xong, vị thiên nhân ấy vô cùng hoan hỷ, làm theo lời Phật, đồng thời phát nguyện khuyên bảo mọi người lánh xa các cửa dẫn đến bại vong, nhằm mang lợi lạc cho khắp mọi người.     O

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O

: KINH MỌI NGƯỜI BÌNH ĐẲNG – BỘ KINH THỨ 18

0 ( 0 bình chọn )

Phật pháp nhiệm màu

https://phatphap-nhiemmau.com
Tổng hợp các nội dung về sách đọc, phim Phật giáo, nhạc Phật giáo, kinh tụng, pháp thoại.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm