Hình Ảnh Phật

Hình Đức Phật Thích Ca

66

Công đức đăng hình Phật lên Facebook bằng công đức ấn tống một tượng Phật

Đây không những vì lợi ích cộng đồng Phật giáo mà còn giúp cho cá nhân hành giả tạo được công đức rất lớn. Điều ấy, theo thiển ý chúng tôi, công đức đăng một hình Phật lên facebôk (hay lên các trang cộng đồng khác), công đức sánh bằng ấn tống một tượng Phật cho mọi người chiêm bái. Nghĩa là chúng ta không đợi có vài triệu mới ấn tống được một tượng Phật, trong thời buổi công nghệ thông tin này.

Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật nói: “Nhờ tạo tượng Phật, các trọng tội đều lần lần tiêu diệt”.

Kinh Địa Tạng nói: “Chỉ cần treo một lá phướn, một thần phan để làm sự cúng dường, có công đức bằng một mảy lông, hạt bụi, thì chư vị quỷ vương nơi bổn xứ ấy đều hộ trì”.

Kinh Pháp Hoa nói: “Đồng tử chơi giỡn vẽ hình Phật xuống đất, hay xưng một tiếng “MÔ PHẬT” đều sẽ thành Phật Đạo”.

Không những vậy, đức Phật dạy ấn tống kinh tượng được 10 công đức:

1. Đã lỡ phạm tội, nếu tội nhẹ thì liền được tiêu tan, nếu tội nặng thì được chuyển thành nhẹ.

2. Thường được thiện Thần ủng hộ, tránh khỏi tất cả ôn dịch, đao binh, giặc cướp, tù tội, lửa cháy, nước trôi v.v…

3. Nhờ Chánh Pháp mà những kẻ oán thù với mình trong kiếp trước được giải thoát nên tránh được sự khổ sở về tội báo thù.

4. Ác Quỷ Dạ xoa không thể xâm phạm, cọp đói, rắn độc không hại được.

5. Tâm được yên ổn, ngày không có sự nguy hiểm, đêm không có ác mộng, nhan sắc sáng sủa tươi tắn, khí lực dồi dào, việc làm tốt, lợi.

6. Hết lòng phụng sự Chánh Pháp, tuy không mong cầu nhưng cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa thuận phước thọ miên trường.

7. Lời nói và việc làm, trời, người đều hoan hỷ, đến nơi nào cũng được nhiều người kính mến.

8. Nếu ngu si thì chuyển thành trí tuệ, bệnh tật chuyển thành lành mạnh, nguy hiểm chuyển thành yên ổn, nếu là đàn bà sau khi chết sẽ chuyển thành đàn ông.

9. Xa lìa các đường dữ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh), được sanh vào các cõi thiện (người, trời) tướng mạo đoan chánh, thông minh, xuất chúng phước lộc hơn người.

10. Đủ năng lực để gây căn lành cho chúng sanh, lấy tâm chúng sanh làm ruộng phước và sẽ thâu hoạch được nhiều quả tốt. Sanh vào chỗ nào cũng được thấy Phật, nghe háp, ba thứ trí tuệ (văn, tư, tu) mở rộng, chứng được sáu thần thông (thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc và lậu tận thông).

Ấn tống Kinh, Tượng được nhiều công đức thù thắng như thế. Cho nên, gặp khi chúc thọ, cầu an, sám hối, cầu siêu, nên hoan hỷ cố gắng ấn tống.

(TÂM NHƯ – TRÍ THỦ TOÀN TẬP – Hoà Thượng Thích Trí Thủ)

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

0 ( 0 bình chọn )

Phật pháp nhiệm màu

https://phatphap-nhiemmau.com
Tổng hợp các nội dung về sách đọc, phim Phật giáo, nhạc Phật giáo, kinh tụng, pháp thoại.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm