Hình Ảnh Phật

Tổng hợp những file hình ảnh của các vị Phật và Bồ Tát.

Hình Đức Phật Thích Ca

16/09/2021 19:18 65

Công đức đăng hình Phật lên Facebook bằng công đức ấn tống một tượng Phật Đây không những vì lợi ích cộng đồng Phật giáo mà còn giúp cho cá nhân hành giả tạo được công đức rất lớn. Điều ấy, theo thiển ý chúng tôi, công đức đăng một hình Phật lên facebôk (hay […]