Bậc Mở Mắt

Tài liệu tu học bật mở mắt chính thống được biên soạn từ Gia Đình Phật Tử Việt Nam

CÁCH CHÀO KÍNH TRONG GĐPT | BẬC MỞ MẮT

17/09/2021 21:16 23

I. MỤC ĐÍCH– Các em hiểu được ý nghĩa cách chào của GĐPT và thực hành cách chào.II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG1. Chào kính là nét văn hóa:Chào kính là nét văn hóa, đặc thù riêng của mỗi dân tộc. Ở mỗi quốc gia đều có mỗi cách chào kính khác nhau. Các nước Thái […]

MỤC ĐÍCH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ – BẬC MỞ MẮT

17/09/2021 19:12 55

I. MỤC ĐÍCH– Các em hiểu và học thuộc mục đích GĐPT.II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG1. Mục đích GĐPT:Khi đứng ra thành lập GĐPT, quý Thầy và các Anh,Chị thế hệ khai lối, đều cùng chung một mục đích dựa trên nền tảng giáo lý rốt ráo của Đạo Phật để hướng dẫn lớp trẻ có […]

Ý NGHĨA HUY HIỆU HOA SEN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ | BẬC MỞ MẮT

17/09/2021 18:55 55

“Huy hiệu của Gia đình Phật tử là HOA SEN TRẮNG tám cánh (năm cánh trên và ba cánh dưới) trên nền tròn màu xanh lá mạ, đường kính 3cm có đường viền trắng.Chỉ được mang Huy hiệu Hoa sen sau khi đã làm lễ phát nguyện.”Trích Nội Quy I.MỤC ĐÍCH:– Hiểu khái quát về […]

Khẩu hiệu của Đoàn| Bậc Mở Mắt | Tài liệu tu học GĐPT

17/09/2021 18:47 59

I/ MỤC ĐÍCH: các em thuộc, nắm vững ý nghĩa và thực hành Khẩu hiệu của ĐoànII/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG:Ngoan là khẩu hiệu của Đoàn em. Một Oanh vũ biết nghe theo lời Phật dạy, kính yêu cha mẹ, vâng lời anh chị trưởng, thương yêu anh chị em, chăm học, yêu thương mọi loài… […]

Điều Luật Của Đoàn | Bậc Mở Mắt | Tài liệu tu học GĐPT

17/09/2021 18:42 58

I/ MỤC ĐÍCH: các em thuộc, nắm vững ý nghĩa và thực hành Điều luật của ĐoànII/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG:Ngành Đồng có 3 điều luật1/ Em tưởng nhớ Phật2/ Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em3/ Em thương người và vậtĐiều 1: Em tưởng nhớ Phật để được gần Phật và học […]

Châm Ngôn Của Đoàn | Bậc Mở Mắt | Tài liệu tu học GĐPT

17/09/2021 18:26 71

A. Châm ngôn (tiết 1)I/ MỤC ĐÍCH: các em thuộc, nắm vững ý nghĩa và thực hành Châm ngôn của ĐoànII/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG:Châm ngôn của Đoàn em là Hòa – Tin – Vui.Hòa – Tin – Vui được rút gọn của 3 từ Hòa thuận, Tin yêu, Vui vẻ. Đây là những từ rất […]

LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA (Bậc Mở Mắt)

17/09/2021 18:12 71

BÀI 1: LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT THÍCH CA (3 tiết) A/ TỪ SƠ SANH ĐẾN XUẤT GIA (tiết 1)  I/ MỤC ĐÍCH: nắm vững được thân thế và thời niên thiếu của Thái TửII/ NỘI DUNG BÀI GIẢNG: 1. Thân thế của Thái Tử:Vào năm 624 trước Tây lịch, vua Tịnh Phạn đã 50 tuổi và hoàng […]