Hình Ảnh Phật

Hình Đức Phật Thích Ca

16/09/2021 19:18 153

Công đức đăng hình Phật lên Facebook bằng công đức ấn tống một tượng Phật Đây không những vì lợi ích cộng đồng Phật giáo mà còn giúp cho cá nhân hành giả tạo được công đức rất lớn. Điều ấy, theo thiển ý chúng tôi, công đức đăng một hình Phật lên facebôk (hay […]

Kinh Phật Học

Kinh về đạo đức

KINH PHƯỚC THẾ GIAN - BỘ KINH THỨ 12

28/09/2021 00:27 155

KINH PHƯỚC THẾ GIAN  *** Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, đức Phật du hóa tại Ko-sam-bī, vườn Gho-si-tā. Một buổi chiều nọ, có vị tôn giả Mahā Cunda, sau khi xuất thiền, đi đến chỗ Phật, cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên, thỉnh Phật giảng dạy về hai loại phước, […]

KINH VỀ GIA ĐÌNH - XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

KINH HÓA GIẢI TRANH CÃI - BỘ KINH THỨ 21

03/10/2021 00:02 168

VÌ LÒNG TỪ BI Tôi nghe như vầy. Trong một ngày nọ, trong khu rừng tên Ba-li-ha-ran, đức Phật truyền gọi tất cả Tỳ-kheo và dạy như sau:  – Này các đệ tử, các con nghĩ sao: “Có phải vì muốn nhận được nhiều y, thực phẩm khất thực, giường chiếu, tọa cụ và các […]

Tài liệu GĐPT

CÁCH CHÀO KÍNH TRONG GĐPT | BẬC MỞ MẮT

17/09/2021 21:16 50

I. MỤC ĐÍCH– Các em hiểu được ý nghĩa cách chào của GĐPT và thực hành cách chào.II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG1. Chào kính là nét văn hóa:Chào kính là nét văn hóa, đặc thù riêng của mỗi dân tộc. Ở mỗi quốc gia đều có mỗi cách chào kính khác nhau. Các nước Thái […]